Please enable JS

Uski pogoni - ASSA ABLOY SW300

Uski pogon - ASSA ABLOY SW300

SW300 uski pogon mimokretnih vrata

SW300 je odličan izbor za ulaze sa velikim prometom, poput ulaza u kancelarije, stambene zgrade, javne ustanove i zdravstvene ustanove gdje je veoma bitno ostvariti lakoću ulaza i nizak nivo buke. To je inteligentan, robustan elektromehanički pogon za opsluživanje mimokretnih vrata sa atraktivnim tankim dizajnom dimenzija 70 mm. Ovaj pogon obezbjeđuje nizak nivo buke prilikom rada i idealan je izbor za aplikacije sa visokim opterećenjem i pri tom pruža uglađeno funkcionisanje, zajedno sa snagom i velikim prometom. On kompenzuje opterećenje visokim pritiskom i opterećenje vjetrom, prilikom čega se vrata mogu veoma lako ručno otvoriti. SW300 pruža jedinstveno rješenje prolaza u oba smjera prilikom izbijanja panike i automatskim resetovanjem.

Opcionalno ugrađena jedinica za bateriju i nadzor osigurava bezbjedno korištenje čak i kada je napajanje prekinuto, a inteligentni sitem za zaključavanje doprinosi bezbjednosti sistema. SW300 je pogodan za robusne aplikacije sa niskom potrošnjom energije, unutrašnje i vanjske ulaze, jednokrilna i dvokrilna vrata, aplikacije otvaranja guranjem i povlačenjem, protivpožarna vrata, puteve za evakuaciju uz mogućnost probijanja vrata u oba smjera prilikom izbijanja panike, automatskim resetovanjem i evakuacijom u slučaju pojave dima putem inverzne funkcionalnosti.

Bezbjednosna usklađenost

SW300 zadovoljava standarde EN 1634 - 1, DIN 18263 - 4, EN 16005 i EN 1158.


Tehnički podaci

Model:SW 300

Proizodjac:ASSA ABLOY

Vrsta vrata Jednokrilna ili dvokrilna zaokretna

Standardna oprema Elektronika, senzori za aktivaciju, senzori za sigurnost, selektor funkcija

Režimi rada Dvosmjerno, otvoreno, zaključano

Boja Profili se mogu bojiti u bojama po RAL karti


Kontaktirajte nas