Please enable JS

Uski pogoni

img

Uski pogoni - ASSA ABLOY SW150

SW150 ima estetski ugodan dizajn, dimenzija 70 mm i uprkos rukovanju teškim vratima ima impozantnu mogućnost tihog rada. Ovaj elektromehanički pogon mimokretnih vrata je robustan, te predstavlja idealan izbor za aplikacije sa visokim zahtjevima za uglađeno funkcionisanje, zajedno sa snagom i velikim saobraćajem a gdje zatvaranje opruga nije preduslov.

Više...
img

Uski pogoni - ASSA ABLOY SW300

SW300 je odličan izbor za ulaze sa velikim prometom, poput ulaza u kancelarije, stambene zgrade, javne ustanove i zdravstvene ustanove gdje je veoma bitno ostvariti lakoću ulaza i nizak nivo buke. To je inteligentan, robustan elektromehanički pogon za opsluživanje mimokretnih vrata sa atraktivnim tankim dizajnom dimenzija 70 mm.

Više...